Bestuur van de Stichting Kerkje Middelie

Jaap van Oostveen   voorzitter
Sabine David   penningmeester
Rein Spaans   algemeen lid

Contact Jaap van Oostveen
tel: 0651159403

De Stichting Kerkje Middelie is door de Belastingdienst gekwalificeerd als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Ons RSIN is 8094.19.76

Klik hier voor ons beleidsplan en hier voor de financiële verantwoording.