Historie het Kerkje van Middelie
Historie

Historie van het Kerkje Middelie.

De huidige kerk dateert van 1899 en kwam in de plaats van een kleinere houten schuilkerk. De Doopsgezinde Gemeente die in Noord-Holland al sedert de 16e eeuw goed vertegenwoordigd was (bijna de helft van Middelie en Axwijk was Doopsgezind) besloot in 1899 een nieuwe kerk, ook vermaning genoemd, te bouwen. De bouw werd mede mogelijk gemaakt door een ferme schenking van broeder J.D. Bark (land en geld). Daar tegenover stond en staat dat nooit huizen op deze plaats zouden worden gebouwd en de kerk (ontwerp architect J.H. Lehman) bij verval moest worden herbouwd.
De gedenkplaat ter herinnering aan broeder Bark hangt nog achter in de kerk.
Dat de nieuwe vermaning geen toren heeft hangt samen met het feit dat aan Dopers oorspronkelijk uitsluitend godshuizen werden toegestaan als ze niet als zodanig te herkennen waren, de zgn. schuilkerken. Tot in deze tijd zijn Doopsgezinde kerken nog steeds torenloos.
Soberheid kenmerkt ook de inrichting met als in het oog springende punten een strakke preekstoel en achterin het orgel. Het orgel (gebouwd door fa. Van Dam uit Leeuwarden in 1865) is overgekomen uit de oude vermaning.
De kerk is nog immer in gebruik als godshuis voor de Doopsgezinde gemeente Middelie en Axwijk, zij het dat ook daar de ontkerkelijking zijn sporen nalaat. De kerkgangers komen ook niet meer per roeiboot zoals tijdens de opening op 31 december 1899, maar het kerkje leeft!
Het kerkje leeft omdat sinds 1981 beheer en exploitatie zijn overgedragen aan een stichting. De stichting Kerkje Middelie heeft tot doel de Vermaning met (culturele) evenementen en bijzondere gelegenheden in stand te houden en toegankelijk te maken voor iedereen. Evenementen als steen werpen, concerten en Kerstvieringen zijn maar een deel van de agenda. In 1997 is het kerkje aangewezen als Rijksmonument.

Voor informatie: